ჩვენ შესახებ წესები და პირობები ანგარიშსწორების პირობები მიწოდების პირობები ნივთის დაბრუნების პირობები კონფიდენციალურობა
ნივთის დაბრუნების/შეცვლის პირობები

ნივთის დაბრუნების/შეცვლის პირობები ეხება თქვენს მიერ შეძენილი ნივთის დაბრუნების ან შეცვლის სურვილის შემთხვევაში ნივთის დაბრუნების/შეცვლის წესებსა და პირობებს.

ნივთის დაბრუნება ხორცილედება საგარნტიო პირობებში, რომელიც არის არა უმეტეს 1 თვიდან 1 წლამდე ვადით.

ნივთის დაბრუნების/შეცვლის სურვილის შემთხვევაში მომხამარებელმა უნდა წარადგინოს საგარნტიო დოკუმენტი და არსებული პროდუქტი რომლის შეცვლაც ან დაბრუნება სურს.

ნივთის დაბრუნება/ შეცვლა არ ხორცილედება იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტს აქვს ნებისმიერი სახის გარე დაზიანება.