მიწოდების პირობები

თბილისი

  • მიწოდების ღირებულება: 3.00 ლარი
  • მიწოდების ვადა: შეკვეთის მიღებიდან მომდევნო სამუშაო დღეს

რეგიონები

  • მიწოდების ღირებულება: 5.00 ლარი
  • მიწოდების ვადა: შეკვეთის მიღებიდან 2-3 სამუშაო დღეში